Nieuws

11 april 2015: onthulling monument op station Venlo
Op zaterdag 11 april klinkt het slotakkoord van onze stichting: op het stationsplein in Venlo onthullen we een monument ter nagedachtenis aan de duizenden mannen die in het najaar van 1944 vanaf deze plek naar dwangarbeid in Duitsland gedeporteerd werden.

De plechtige onthulling vindt plaats om 10.30 uur.

Nog eenmaal terugblikken op de deportaties van 1944
Op woensdag 8 oktober organiseert de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg haar laatste lotgenotencontactdag. Na twintig jaar opkomen voor de belangen van de mannen die in de herfst van 1944 werden opgepakt om als dwangarbeider naar Duitsland gedeporteerd te worden, beëindigt de stichting haar werkzaamheden.
Voor de laatste bijeenkomst is een mooi programma samengesteld met verrassende sprekers, een impressie van wat 70 jaar herinneren en herdenken teweegbracht, veel kijk- en luistergenot en natuurlijk de mogelijkheid om bij te praten met oude bekenden, familie en andere lotgenoten. Ook zal voor deze gelegenheid het Streekmuseum Peel & Maas zijn deuren openen, zodat u onder andere de herdenkingsruimte van onze stichting kunt bezoeken.

U bent van harte welkom in
't Kerkeböske
Aan de Koeberg 3
Helden-dorp

Dag: Woensdag 8 oktober
Tijd: 13.30-16.00 uur

De toegang is gratis, maar in verband met de voorbereiding vragen we u zich zoveel mogelijk vóór 1 oktober aan te melden bij Els Verhaegh (tel. 077-3082105 - els@janvanlier.nl).

2014: de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg organiseert nog eenmaal een reeks herdenkingsactiviteiten en heft zichzelf daarna op
Na twintig jaar de belangen van de ex-dwangarbeiders uit de streek tussen Peel en Maas behartigd te hebben, wordt de stichting in het najaar van 2014 opgeheven. De bestuurlijke slagkracht neemt af, de financiële reserves zijn op, de publicaties van de stichting garanderen een blijvende bron van informatie voor het nageslacht, maar bovenal zijn de hulpvragen vanuit de slachtoffers en hun nabestaanden de laatste jaren steeds verder teruggelopen. De klus van de stichting zit erop.

Maar voordat het zover is, wil de stichting nog een reeks publieksactiviteiten organiseren:

> Een laatste reis naar Salzgitter en Hildesheim, waar veel dwangarbeiders in de hel van Watenstedt tewerkgesteld waren
> Voorlichting aan scholen (groep 7-8 basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs)
> de oprichting van een monumentje bij het station in Venlo, van waaruit de slachtoffers gedeporteerd werden
> een afsluitende hedenkingsbijeenkomst op 8 oktober 2014, exact 70 jaar na de eerste grote kerkrazzia's

Klik hier voor meer informatie over deze plannen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Els Verhaegh (077-3082105) of info@kerkrazzia.nl.

2013: nog eenmaal met de stichting naar Salzgitter?
Door omstandigheden ging de geplande reis naar Salzgitter, Watenstedt en Hildesheim vorig jaar niet door. Dit jaar wagen we een nieuwe poging. Het kon wel eens de laatste keer zijn dat onze stichting zo’n onderneming organiseert.
We willen vertrekken op vrijdag 21 juni en maandag 24 juni tegen de avond weer terugkomen in Nederland. De reis gaat in ieder geval naar Hildesheim en de voormalige Hermann Göring Werke, waar veel dwangarbeiders uit de regio tewerkgesteld waren.
23 juni belooft een bijzondere dag te worden, omdat we dan de speciale gasten zullen zijn tijdens de herdenking van het zeventigjarig bestaan van het oorlogskerkhof Jammertal in Salzgitter.

De reis zal ongeveer € 450 per persoon gaan kosten (vervoer, drie overnachtingen, maaltijden en rondleidingen). Niet alleen ex-dwangarbeiders en hun partners worden uitgenodigd met ons mee te reizen, maar ook alle andere belangstellenden. Het minimum aantal deelnemers is 20. Aanmelden kan tot 7 mei.

Wilt u graag mee op deze reis, wenst u eerst meer informatie, of heeft u nog aanvullende wensen, neem dan contact op met onze secretaris Els Verhaegh (077 - 3082105) of stuur een mail naar info@kerkrazzia.nl.

Verschijning boek ‘De Hel van Watenstedt’ op 4 mei 2013
Het boek ‘De Hel van Watenstedt’ beschrijft hoe Arie Crommentuijn werd opgepakt tijdens de Grote Kerkrazzia op 8 oktober 1944. Hij kwam terecht in Lager 6 van een werkkamp in Salzgitter-Watenstedt. De huisvesting en het voedsel waren slecht, het stikte er van de luizen en het werk op de Reichswerke Hermann Göring was zwaar. Toen Nederland al was bevrijd, keerden de mannen - die nog in leven waren - pas terug naar huis.
Het boek is geschreven door schoondochter Heidi Geven en wordt gepresenteerd na de dodenherdenking op 4 mei in Helenaveen, enkele maanden na de dood van Arie.
Als u belangstelling heeft voor het boek, kunt u mailen naar info@dehelvanwatenstedt.nl of een bericht sturen naar postbus 48, 5735 ZG in Aarle-Rixtel. Meer informatie: www.dehelvanwatenstedt.nl.

De kerkrazzia op internet
Op de website van het Nationaal Comité 4 & 5 mei vindt u een pagina over de kerkrazzia met daarop een filmpje met Jo Pouls en Tinie Derks uit Neer.

Onthulling plaquette Tienray
Ter gelegenheid van de 65ste herdenking van de deportatie vanuit Tienray is op 28 november 2009 een plaquette onthuld door Koos en Dinie Versleijen. Het monumentje staat op de Stationslaan in Tienray.
In totaal werden 37 mannen in dit dorp opgepakt, op een bevolking van 350 personen. Bij de beschieting van de trein in Breyell werd Ger Versleijen, één van de mannen, dodelijk getroffen. De overigen kwamen pas in de zomer van 1945 weer thuis. De meesten in dezelfde kleren als bij het vertrek.
In 2004 werden er al op 42 andere plekken in de streek vergelijkbare plaquettes onthuld.

Expositie 65-jarige herdenking
Op 10 oktober 2009 is de expostie 'Deportatie en Bevrijding 1944' geopend in het streekmuseum Peel & Maas in Helden. De bijzonder fraai vormgegeven tentoonstelling geeft op indringende wijze weer hoe de mensen in de regio de deportatie, dwangarbeid en bevrijding hebben ervaren.
Tal van nooit eerder vertoonde foto´s, documenten en objecten zijn voor deze expositie gebruikt.
De tentoonstelling is tot maart 2010 te bezichtigen.

Opening herdenkingsruimte deportaties
Zaterdag 11 oktober 2008 werd in het nieuwe streekmuseum in Helden-dorp tijdens de lotgenotencontactdag de herdenkingsruimte voor de slachtoffers van de deportaties uit het najaar van 1944 officieel geopend. Zie voor meer informatie over die ruimte het onderstaande artikel.
De heer Piet Spee haalde zijn herinneringen aan de Kerkrazzia op. Voorts werden twee boeken aan het publiek voorgesteld: de Duitse vertaling van de roman van Ton van Reen Gestolen jeugd en het nieuwe kinderboek In het hol van de leeuw, geschreven door Gerard Sonnemans, bestuurslid van de Stichting Deportatie. Voorzitter van het museumbestuur Ton Leenders - voormalig voorzitter van de Stichting Deportatie - leidde de aanwezigen tot slot door het museum naar de herdenkingsruimte.
Tijdens deze middag schonken ook enkele tientallen mensen documenten en andere persoonlijke bezittingen aan de stichting, in de wetenschap dat hun geschiedenis hiermee goed en op een gepaste plek bewaard blijft.
De middag werd afgesloten met een korte herdenkingsplechtigheid bij de plaquette aan de kerk van Helden.

Deportatie en dwangarbeid in het nieuwe streekmuseum in Helden
De inrichting van een aparte stilteruimte over de kerkrazzia's voor Streekmuseum 't Land van Peel en Maas staat hoog op de agenda van het bestuur van onze stichting. Op 28 september 2008 zal het museum zijn deuren openen. Er is door het museumbestuur en de aangesloten verenigingen en stichtingen al veel voorwerk verzet. Hoe concreter de plannen, hoe concreter ook wij als Stichting Deportatie ons met de inrichting kunnen gaan bezighouden en kunnen nadenken over onder andere de stilteruimte en het documentatiecentrum.
Er ligt een eerste inrichtingsvoorstel voor wat betreft de stilteruimte, waarin met behulp van onderdelen van een originele Duitse barak voor dwangarbeiders een sfeer geschapen wordt die tracht recht te doen aan het thema Dwangarbeid. Het is de bedoeling dat wie in de stilteruimte komt, even het gevoel heeft zich zestig jaar in de tijd terug te bewegen. De houten wanden ademen de sfeer van onderdrukking uit, de raampartijen zijn donker, een zwak peertje vanuit het plafond verspreidt een kil licht.
Op één van de wanden verschijnen portretten en namen van mensen uit de streek die in Duitsland achterbleven, overleden aan de gevolgen van de dwangarbeid.
De ruimte roept een moment van bezinning op over dat wat door de deportatie en dwangarbeid is teweegbracht: het gedwongen afscheid, het zwoegen, het leed, de overleden achterblijvers.

Kerkrazzia herdacht in Nederweert-Eind
Op zaterdag 6 oktober werd de grote kerkrazzia van 8 oktober 1944 in Nederweert-Eind op sfeervolle wijze herdacht. Bijna 100 aanwezigen bezochten de lotgenotencontactdag.
Niek Hendrix uit Ospel blikte terug op de gevechtshandelingen rond de Kanalenviersprong bij Nederweert in het najaar van 1944. Hij had hierover een unieke PowerPoint presentatie samengesteld. Vervolgens werd de film gepresenteerd over de herdenkingsplechtigheid 60 jaar Kerkrazzia Nederweert-Eind op 9 oktober 2004. Jongerenkoor Sympathy uit Eind onder leiding van Rob Heijmans, zorgde voor de muzikale intermezzo's.
De middag werd besloten met een kranslegging bij het monument op het Pastoor Maesplein na een geestelijk woordje door pastor Maart Vestjens. Hierbij werd de lastpost ten gehore gebracht door Jannick Douven.

Stichting Deportatie wil de geschiedenis voor het nageslacht bewaren
Onze stichting verzamelt verhalen, documenten en gebruiksvoorwerpen die betrekking hebben op de belevenissen van ex-gedeporteerden. De stichting beheert en beschermt deze en maakt ze op een dusdanige wijze toegankelijk dat die belevenissen op een feitelijke wijze nu en in de toekomst beschreven kunnen worden, en dat documenten die daarvoor in aanmerking komen zelfs permanent tentoongesteld kunnen worden. Dit doen we overigens echt niet enkel met het oog op onderzoek binnen onze eigen beperkte doelgroep.
Bovengenoemde documenten worden namelijk verzameld met het oog op de onderbrenging en tentoonstelling ervan in het nieuwe streekmuseum te Helden waarin onze stichting actief participeert. Zo bestaat het idee een ruimte van dat museum in te richten waarin ook uw documenten en andere voorwerpen tentoongesteld zouden kunnen worden.
Het museumbestuur is momenteel bovendien bezig met het voorbereiden van een aanvraag van een rijkssubsidie, met welke gelden de in het archief opgenomen documenten en gegevens een verdiende plaats in de bovenregionale en zelfs landelijke geschiedschrijving zouden kunnen krijgen. Voor het laten slagen van die aanvraag zijn ze buitengewoon hard nodig, uw teksten, uw foto's, uw brieven en uw dagboeken.
U twijfelt nog vanwege specifieke passages in uw dagboek die anderen zouden kunnen kwetsen, vanwege het feit dat u het eigen verhaal, uw brief of Ausweis onbelangrijk acht, of simpelweg omdat u denkt daarmee na uw overlijden uw dierbaren tekort te doen?
Wij als stichting garanderen dat enkel ú bepaalt welke delen van uw dagboek gelezen en/of tentoongesteld mogen worden. Wij garanderen u dat uw verhaal als puzzelstukje van een groter geheel onmisbaar is. En die puzzel is het waard gelegd te worden. Wij garanderen u bovendien dat enkel opname van uw documenten of uw verhaal in ons archiefbestand nou juist die blijvende herinnering garandeert, en dat niet alleen voor uw dierbaren, maar desgewenst ook voor kinderen en kleinkinderen van uw lotgenoten.
Draag uw stukken dus aan onze stichting over, stel ze desnoods tijdelijk of permanent beschikbaar of laat ons ten minste kopiestukken en afdrukken maken, opdat uw verhaal en daarmee het verhaal van de dwangarbeid in het algemeen blijft voortleven.
Het spreekt voor zich dat overdracht in welke vorm dan ook wordt vastgelegd in een overeenkomst, zodat u weet dat wij ons aan onze afspraken zullen houden.
Indien u wenst over te gaan tot overdracht van uw documenten of deze ter beschikking wil stellen, neem dan a.u.b. contact op met Theo Sonnemans (077-4672112) of Alex Van Heugten (0493-342466).

Bestuur krijgt versterking
Alex Van Heugten, geboren en getogen in het Limburgse Grashoek, en tegenwoordig woonachtig in het Brabantse Liessel, is in februari 2007 tot het bestuur van de Stichting Deportatie toegetreden. Hij verdiept zich al jarenlang in het onderwerp deportatie en dwangarbeid en vormt met zijn kennis van zaken een waardevolle versterking voor het bestuur.

Plaquette Helenaveen vernield en hersteld
Op oudejaarsdag 2006 werd de plaquette in Helenaveen door vuurwerk was beschadigd. Dat leverde veel verontwaardigde reacties op: je blijft met je vingers van een oorlogsmonument af. De dorpsraad besloot direct dat de plaquette zo snel mogelijk vernieuwd moest worden. Dat is inmiddels gebeurd en de schade is verhaald op de daders. De vernieling was zeker geen primeur waar ze in Helenaveen trots op zijn, maar wat wel heel duidelijk is geworden is dat de inwoners hun plaquette koesteren.

Gezellige lotgenotencontactdag op 8 oktober 2006 in Horn
De vijfde lotgenotencontactdag die onze stichting elk jaar op 8 oktober organiseert vond dit jaar plaats in het gemeenschapshuis in Horn. Rond de 35 mensen bezochten deze bijeenkomst. Centraal stond ditmaal het verhaal van de dames Linssen, die vertelden hoe het was om thuis af te moeten wachten of ze de mannen die gedeporteerd waren ooit nog zouden zien.
De muzikale omlijsting van een blazersquintet en de expositie over Horn tijdens de Tweede Wereldoorlog van het Oranjecomité Horn zorgden voor een aangename afwisseling op deze middag.
Onze dank gaat uit naar Piet Knops die alles tot in de puntjes geregeld had.

Indrukwekkende Ontmoetingsdag Dwangarbeid in Ottersum
Op 4 april 2006 organiseerde onze stichting samen met haar partners in het Platform Dwangarbeid Nl/De een internationale ontmoetingsdag over dwangarbeid. Ruim 450 leerlingen uit Nederland en Duitsland en 24 ex-dwangarbeiders uit heel Nederland namen deel aan deze dag.
Naast gesprekken met dwangarbeiders konden de leerlingen een expositie, films en voordrachten van Ton van Reen, Heide Rieck en Johan Meijer bekijken.

's Middags vond de officiële opening van de tweetalige website www.dwangarbeid.net plaats. Die website geeft een overzicht van de dwangarbeid onder de nazi's en is de moeite van een bezoek zeker waard.

Herdruk Sporen die bleven gepresenteerd op 8 oktober 2005 in Castenray
Na jarenlang uitverkocht te zijn heeft de Stichting Deportatie het boek Sporen die bleven van dr. A. Cammaert, het standaardwerk over de razzia's en deportaties in het gebied tussen Peel en Maas, opnieuw uitgegeven.
De officiële presentatie vond plaats tijdens de jaarlijkse lotgenotencontactdag van de stichting op 8 oktober 2005, die ditmaal gehouden werd in gemeenschapshuis De Wis in Castenray. Bijna zestig belangstellenden kwamen op deze gebeurtenis af. Zij waren getuige van een boeiende middag, die naast de presentatie van het boek als hoogtepunten kende de voordracht van de heer Jaap Delevie uit Detroit (destijds als joodse onderduiker in America opgepakt in de kerk van Sevenum) en de afsluitende plechtigheid bij de herdenkingsplaquette van Castenray.

Zo'n zestig mensen hadden de weg naar Castenray gevonden. Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld
Voorzitter Theo Sonnemans van de Stichting Deportatie schenkt het eerste exemplaar van de herdruk van Sporen die bleven aan spreker Jaap Delevie.
Jan Strijbos van de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray spreekt de aanwezigen op hetr dorpsplein toe
Els Verhaegh legt namens de Stichting Deportatie bloemen bij de plaquette in Castenray.

Het boek bevat 292 rijk geïllustreerde pagina's in een handzaam formaat van 17 x 24 cm. Prijs:   25,-- (excl. verzendkosten).

Het is verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij de stichting:

Gerard Verkoelen
Van Hövellstraat 33
5988 AG Helden
077 - 3076058

of per e-mail

Aanvullingen verhalen over de razzia's en dwangarbeid
Nog steeds ontvangen wij geregeld nieuwe bijdragen voor onze website, zoals onlangs het verhaal van de Amsterdamse jood Jaap De Levie, die in America ondergedoken zat en in de kerk van Sevenum is opgepakt.

Herdruk Sporen die bleven in beraad
Het boek Sporen die bleven van Fred Cammaert (het door onze stichting uitgegeven standaardwerk over de deportaties in Noord- en Midden-Limburg) is nog steeds een gewild item. Sinds de eerste druk van 3500 exemplaren uitverkocht is, druppelen er verzoeken bij onze stichting binnen om het boek te herdrukken. Eerdere pogingen daartoe mislukten, onder andere omdat de originele bestanden onvindbaar bleken. Onlangs doken deze echter weer op.
Mede gesterkt door de grote vraag naar het boek tijdens de herdenkingen, onderzoekt het bestuur nu opnieuw de mogelijkheden voor een herdruk. Dat wil nog niet zeggen dat we dat nu al kunnen toezeggen. Eerst zullen enkele obstakels uit de weg geruimd moeten worden.
Om te beginnen moet het financiële risico afgedekt zijn. De reserves van de Stichting Deportatie zijn te gering om de voorfinanciering van het boek, zonder dat er zekerheid is van een minimale afzet, te kunnen verantwoorden. We zoeken dus niet alleen naar een financier, maar ook naar concrete afnemers van het boek.
Verder is het bestuur zich bewust van de onvolmaaktheid van de eerste druk. Het bevat enkele gegevens die achteraf onjuist of onvolledig bleken, sommige groepen dwangarbeiders komen onvoldoende in beeld, de namenlijsten zijn aan een aanpassing toe, etc. Idealiter zouden deze lacunes en foutjes allemaal rechtgezet moeten worden. Het is echter ondoenlijk om zo'n gigantisch onderwerp, waarbij zoveel mensen uit zoveel dorpen over zoveel plaatsen in Duitsland verspreid werden, tot in alle details te dekken. Nog afgezien van de vraag wat wel en wat niet aangepast moet worden, zou een grondige bewerking de kosten van een herdruk aanzienlijk opdrijven. Dat is in onze ogen een onhaalbare zaak.
De meest reële oplossing is dat we enkel de namenlijsten achter in het boek aanpassen.
Om het boek betaalbaar te houden, is bovendien een soberder uitvoering noodzakelijk. Op dit moment gaan we uit van een paperback uitgave in het formaat 17 x 24 cm. Bij voldoende financiering en voorinschrijvingen (zie hieronder) denken wij het 292 pagina's tellende boek voor de prijs van 20 euro aan te kunnen bieden.

Heeft u belangstelling voor dit boek? Stuur ons dan een e-mail met uw naam en adres.

In memoriam Lei Steeghs

Op donderdag 7 december 2004 overleed op 75-jarige leeftijd Lei Steeghs uit Beringe. In 1944 was hij een van de jongste gedeporteerden van de Grote Kerkrazzia. Zijn belevenissen zijn beschreven in de roman Gestolen jeugd (2001) van Ton van Reen.

In 1994 was Lei een van de oprichters van de Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg. Hij heeft zich sindsdien met hart en ziel ingezet voor de stichting, ook na zijn terugtreden als bestuurslid in 2001.

Tijdens de centrale herdenking van de Grote Kerkrazzia op 8 oktober in Venlo hield hij nog een indrukwekkende toespraak.

Wij wensen zijn vrouw en zijn andere naasten veel sterkte om dit verlies een plaats in hun leven te kunnen geven.

Het bestuur van de Stichting Deportatie

Herdenkingsplaquettes in 45 plaatsen
In de maanden oktober en november 2004 worden in 45 dorpen in het gebied tussen Maas en Peel plaquettes onthuld.
Klik hier
voor een overzicht van de verschillende activiteiten, en hier voor een aantal reacties die we op ons project kregen.

De herdenking in Venlo

Op vrijdag 8 oktober zijn wij (Maud, Britt, Sanne en Janneke, 4 leerlingen van basisschool De Liaan uit Panningen) in Venlo bij het station naar de herdenking van de kerkrazzia's geweest. Hier werd een steen onthuld en werden er herinneringen opgehaald door mensen die deze verschrikkelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ook werden er liederen gezongen door het koor uit Helden. Er werd ook een gedicht voorgedragen door de dochter van een gedeporteerde:

Ik heb hem niet gezien
Ik heb hem niet gezien, mijn zoon, mijn man, mijn vader.
Ik heb hem niet gezien, hoe hij vuil, ziek,stervend was.
Ik heb hem niet gehoord, hoe hij ons zijn laatste woorden zei.
Ik heb hem niet gevoeld, hoe hij was, gestorven,koud.
Ik had geen zoon, man, vader meer,
Ik had hem gevoeld de helpende kracht van zijn zielenwezen.

Levend, warm

Het koor dat in Venlo enkele dwangarbeidersliederen ten gehore bracht
Veel belangstelling bij de herdenking in Venlo
We mochten ook een roos neerleggen, en er zijn veel kransen neergelegd. Venlo was niet de enige herdenkingsplaats waar een plaquette werd onthuld. Op de plaquette staat:

In de herfst van 1944 werden in de streek tussen Maas en Peel ruim 3000 jongens en mannen bij razzia 's door de nazi's opgepakt en voor dwangarbeid gedeporteerd naar Duitsland. Deze gebeurtenissen kostten 120 mannen het leven en veroorzaakten een blijvende wond bij de overlevenden en bij hen die thuis achterbleven. Ter gelegenheid van de zestigste herdenking van die gebeurtenis wordt in de meeste van deze plaatsen een plaquette onthuld.

 

 

 

 

Presentatie boek en kaart

Na de herdenking op het station in Venlo kregen de aanwezigen koffie en een broodje in Hotel Wilhelmina. Daar mochten zij ook de eerste exemplaren in ontvangst nemen van het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte boekje Allemaol nao Pruusses gesjleurd (met daarin liedjes en gedichten van dwangarbeiders, die grotendeels in Duitsland geschreven en gezongen zijn) en de streekkaart waarop de getroffen dorpen aangeduid staan.

Kaart en boekje zijn verkrijgbaar bij de Stichting Deportatie of de lokale werkgroepen, voor de prijs van respectievelijk 2 en 3 euro. Wij kunnen ze naar u opsturen; daarvoor brengen we 1,50 euro verzendkosten in rekening.

U kunt de boekjes bestellen door het juiste bedrag over te maken op bankrekening 1207 28 753, t.n.v. Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg, Helden.

Voor meer informatie kunt u ons bellen (0485 - 520109) of e-mailen.

Herdenkingen in de dorpen een groot succes

De herdenkingen verlopen tot dusver boven verwachting. Vele duizenden mensen bezochten een of meerdere bijeenkomsten, en zij waren zeer onder de indruk van de verhalen die - zestig jaar naar dato - verteld werden.

Elke werkgroep geeft op eigen wijze invulling aan hun herdenkingen, en dat levert een gevarieerd, maar telkens weer indrukwekkend beeld van wat er toen gebeurd is en nu nog steeds leeft binnen de diverse gemeenschappen.

Wij hopen dat alle werkgroepen ons een kort verslag en wat foto's van hun herdenkingen en plaquettes toesturen, zodat wij die op de pagina's van de verschillende dorpen kunnen toevoegen.

De last post in Leunen

Werkdiner met Duitse partners

Vrijdag 8 oktober hield de Stichting Deportatie zich niet alleen bezig met de zestigjarige herdenking van de Grote Kerkrazzia. Tijdens een werkdiner tussen de herdenkingen door is er druk overlegd met een drietal Duitse groeperingen (die zich richten op de Duitse jeugd, om hen te blijven waarschuwen tegen het gevaar van racisme en intolerantie) over een gezamenlijk project in het voorjaar van 2005. We houden u hiervan op de hoogte.

Duitse gasten aan tafel tijdens het diner op 8 oktober