Hartverwarmende reacties op herdenking deportaties

We hebben de laatste dagen heel veel brieven, telefoontjes en mails gekregen van diverse mensen buiten Castenray, die de herdenking op zaterdag 20 november hebben bijgewoond. Zonder uitzondering is iedereen vol lof over het programma en de organisatie. Het doet ons zeer goed dat ons doel bereikt is: een programma samenstellen, waaruit respect spreekt voor allen die opgepakt en gedeporteerd zijn; gedeporteerden en familieleden met elkaar in contact brengen, zodat ze steun kunnen vinden in elkaars verhalen; het ongedwongen samenzijn en ophalen van herinneringen; eenieder voorzien van informatie over de deportatieperiode en wijzen op de ellende van een oorlog.
Castenray heeft zich met deze herdenking op zeer positieve wijze gepresenteerd.
Een aantal reacties (passages uit brieven en mails) willen we u niet onthouden.

Ik wil vandaag op de verjaardag van onze bevrijding toch even laten horen dat ik er tegenover mijn Doortje trots op was, hoe Castenray zijn bevrijding heeft gevierd. Het was niet alleen stijlvol, maar ook heel warm, behalve het weer dan. Ik vond het heel erg prettig, dat ik zoveel tijd- en plaatsgenoten, waarvan ik er sommige in geen zestig jaar had gezien, weer terug zag en dat er tijd en plaats was voor een praatje. Ik kreeg het gevoel dat ik er nog altijd bij hoorde.
Als tegenprestatie stuur ik in afleveringen mijn oorlogsherinneringen naar het historisch genootschap.
Jan, nogmaals heel hartelijk bedankt en ik hoop dat je die dank overbrengt aan je medebestuurders, aan kapelaan, kerkbestuur, koor en fanfare en aan alle anonieme medewerkers, met name voor de koffie, de broodjes en het heerlijke gebak.
Het was werkelijk af.
Toon Vollebergh, Helvoirt

We hebben er allemaal, de familie en de Weysen, van genoten. Het was een goed programma met gelukkig veel tijd voor contacten. Het was prachtig al die mensen terug te zien en het was wel grappig dat al die oude dames en heren voor mijn gevoel nog 60 jaar jonger waren. Castenray besteedt aan die oude contacten veel aandacht en wij waarderen dat bijzonder.
Jos Vollebergh, Malden

Even een mailtje naar Castenray, aangaande zaterdag.
Jan, ik kan niet anders zeggen als dat jullie het goed voor elkaar hadden. De middag die ons aangeboden is in het gemeenschapshuis was gewoon goed georganiseerd.
En daar kwam je echt oude bekenden tegen,niet omdat ze oud waren al waren ze dat intussen wel geworden,zoals klasgenoten van de lagere school die je al meer dan vijftig jaar niet meer gezien had.
En dan kun je op zo'n middag een beetje bij kletsen,en herinneringen ophalen over de deportatie.
Ook de films over Castenray waren best interessant, daar zag je dingen die ik althans nog nooit gezien hadů
En de dienst in de kerk die heb ik als oud Castenraynaar als indrukwekkend ervaren,je kan gerust zeggen dat ze in Castenray muzikaal wel iets in huis hebben een goede fanfare en koor dat er zijn mag en dat alles met ook nog een Schotse muzikant erbij, dat was af...
Jan, wij vonden het geweldig.
Ger Philipsen, Venray

Heel hartelijk dank nog voor die prachtige dag 20-11-2004. De ontvangst door u en alle medewerkers was in één woord grandioos! Ook de kerkdienst was heel bijzonder en de onthulling van het monument was zeer mooi. We hopen dat onze foto's goed gelukt zijn.
Al met al zouden wij deze dag niet graag gemist hebben.
Ook de koffietafel met broodjes was heel bijzonder en daarvoor iedereen die hier aan meegewerkt hebben: "Heel hartelijk dank!"
Daarom ook namens mijn vrouw heel hartelijk dank en wie weet misschien tot ziens!
J. Hendriks, Waddinxveen

Nog zeer onder de indruk van de waardige herdenking j.l. zaterdag in Castenray probeer ik enige gedachten onder woorden te brengen.
Allereerst mijn onuitsprekelijke dank aan allen, die op enigerlei wijze eraan meegewerkt hebben dit gebeuren mogelijk te maken, met name ook het onthaal, dat ons ten deel viel met zoveel hartelijke gastvrijheid en keurig verzorgde koffietafel etc.
Dank aan allen, zeker ook de mensen, die in de weer waren met koffie, thee, broodjes enz. Het bevestigde voor ons het beeld van het gastvrije Limburg.
Vervolgens dank voor de zorg en toewijding waarmee de expositie was samengesteld en waarbij zo'n ruime plaats gegeven was aan mijn broer Louis. Het was voor ons hartverwarmend en ik kan mij enigszins indenken, wat een tijd en speurwerk dit alles gekost moet hebben. Alle lof!
Daarna de kerkelijke viering met o.a. de keurig verzorgde muziek en koorzang zoals wij hier zelden beleven. U bent nog rijk in Limburg! Misschien beseft u het zelf niet.
En dan als sluitstuk de onthulling van het monument met de bloemenhulde aan alle gedeporteerden, waarbij de "witte" roos voor Louis ons bijzonder heeft getroffen.
Samenvattend nogmaals onze grote dank voor dit hele gebeuren, dat wij mochten meemaken en dat samen met de gebeurtenissen in de oorlogsjaren door de hartelijkheid en gastvrijheid voor ons ook
behoort tot de sporen, die gebleven zijn en zullen blijven.
Castenray, dank!
Ans en Victor Calon, Rhoon

Had Wim dit nog eens mee mogen maken. Het was grandioos!
Mevrouw Daniëls, Oostrum

Wat een fantastische herdenking en prima georganiseerd. Het was in één woord geweldig. Heel erg bedankt!
Mevrouw Peeters-Steeghs, Horst

De dag was geweldig, goed verzorgd, nogmaals dank! We zijn zondag nog teruggeweest en hebben met hem nog foto's genomen. Ik weet zeker dat het nu compleet is, hij heeft niet vaak verteld erover, maar nu kwam het los!
Hoe hij het zaterdag beleefd heeft, weet ik zeker dat het hem goed gedaan heeft en een plek heeft kunnen geven!"
Van de dochter van een gedeporteerde, die haar naam liever niet vermeld zag. Ze had ook nog het volgende gedichtje bijgevoegd:
November 1944,
naar Duitsland gedeporteerd.
Gevoelens, beelden, zwijgzaam,
nu 60 jaar later, november 2004 in Castenray geëerd.
Gevoelens, herinneringen en dan je naam,
de warmte, het onthaal, het monument,
geven bij jouw pap een plekje dat je nu pas kent!

Wat jullie in Castenray georganiseerd hebben, daaruit spreekt betrokkenheid en respect voor wat de gedeporteerden hebben meegemaakt. Geweldig!
Louis Janssen, Oostrum

Beste mensen,
Wij willen jullie bedanken voor de warme, sfeervolle herdenking. Wat hebben jullie je tijd en moeite getroost om er iets moois van te maken.
Het is ook fijn dat jullie de namen van de mannen gezet hebben op 't monumentje. Dat hebben ze verdiend.
Nogmaals onze hartelijke dank voor alles wat jullie hebben gedaan.
M. Classens-Rongen, Oirlo en D. Jacobs-Classens, Leunen